Att anlita hantverkare

Att anlita hantverkare

Konsumentverket har gjort sin årliga sammanställning av de svenska konsumenternas klagomål. I topp kommer hantverkstjänster, före köp av begagnade bilar.

Varje år presenterar Konsumentverket en sammanställning av de vanligaste klagomålen till de kommunala konsumentvägledarna. 9 % av klagomålen 2015 rörde anlitande av hantverkare. För det mesta rörde klagomålen något av följande:

  • Arbetet blev dyrare än överenskommet.
  • Arbetet tog längre tid än överenskommet.
  • Arbetet blev inte utfört på det sätt som konsumenten uppfattade att man hade kommit överens om.

På andra plats kom köp av begagnade bilar, som fick 8 % av klagomålen. Enligt Gustav Sandgren på Konsumentverkets tjänst Hallå konsument beror många av meningsskiljaktigheterna på bristande kommunikation mellan konsumenter och hantverkare. Det kan t.ex. handla om att konsumenten inte kommunicerar sina förväntningar till hantverkaren, och sedan blir besviken på slutresultatet. Det är också viktigt att göra upp om eventuella tilläggsarbeten som kan uppstå.

Mer om klagomålsrapporten finns att läsa här.