Hög tid att köpa drömhuset

Hög tid att köpa drömhuset

Turerna kring det stundande amorteringskravet för personer som ska köpa bostad tycks äntligen vara avslutade och kravet är bestämt att det kommer införas redan den 1 juni 2016 – så om du vill undvika att omfattas att detta amorteringskrav med alla nya regler så är det hög tid att la lån och köpa drömhuset nu innan kravet träder i kraft.

Att låna till kontantinsats för att köpa sitt drömhus är det många som behöver göra, och detta utöver sitt vanliga bolån. Och vill man inte omfattas av det nya amorteringskravet är det hög tid att skaffa sig alla sorters lån redan nu. Finansinspektionen har nämligen meddelat att kravet är helt klart att införas precis som bestämt den 1 juni detta år, och det innebär en hel del saker att förhålla sig till om man tar lån efter att kravet införts.

Detta gäller för det nya amorteringskravet

hus-pengar-lånI Dagens Nyheter står att Finansinspektionen äntligen fastställt de nya reglerna som kommer gälla för amorteringskravet och allt som nu återstår är att regeringen ska godkänna ändringarna. Vad som nu är fastställt och klart är hur amorteringskravet kommer påverka, och det också för personer med befintliga lån som vill ta tilläggslån för exempelvis renoveringar. I Expressen skrev man bland annat nyligen om hur ett tilläggslån i just renoveringssyfte skulle kunna komma att kosta en hel del eftersom man först sa att ett sådant lån skulle betalas inom en period om tio år. Det har man nu ändrat och personer som tar tilläggslån ska kunna välja att antingen betala inom en tioårsperiod eller betala av lånet i enlighet med de vanliga amorteringsreglerna för bolånen. Men vad gäller för dessa? Först och främst kommer man ha kvar delar av den ursprungliga modellen:

  • Nya lån som är 70 procent av marknadsvärdet ska amorteras ned 2 procent årligen och när man betalat av så endast 50 procent återstår är det 1 procent som ska amorteras årligen.
  • Nya lån med 50 procent av marknadsvärdet ska amorteras ned en procent 1.
  • Du får byta bank utan att utlösa krav om amortering.
  • Nyproducerade bostäder kommer att vara undantagna från amorteringskravet i fem år
  • Du får omvärdera bostaden vart femte år, men kan få beviljat en omvärdering om du genomfört omfattande ändringar i bostaden som kan ha påverkat värdet väsentligt.

bank.låna.pengarNågot att lägga på minnet om undantagsregeln för nyproducerade bostäder är att detta endast gäller förstahandsköpare, skriver Dagens Industri. Dessutom har bankerna möjlighet att ge uppskov på amorteringskraven vid särskilda omständigheter såsom sjukdom och om någon förlorar sitt jobb. Vad man även skriver om i Dagens Industri är hur frågan om omvärdering av bostaden. Något som bland annat Riksbanken påpekat är att personer som omvärderar sina bostäder automatiskt kommer komma ned i belåningsgrad och det oavsett om de amorterar eller inte. lösningen har då blivit regeln om att omvärdering endast får ske vart femte år eller när man gjort en ”avsevärd värdeförändring” – vilket inte är en vanlig renovering utan behöver vara mer än så. Renovering av enstaka rum såsom badrum, kök, vardagsrum och sovrum eller att man gjort en tillbyggnad såsom balkong eller altan inte är något som skapar en ”avsevärd värdeförändring”, utan förändringen måste vara mer omfattande än så.