Sprickor i huset

Sprickor i huset

Vad beror sprickor i fasaden på? Kan det vara marksättning under din husgrund?

Behöver ditt hus en grundförstärkning? Det kan det behöva om du har sättningsproblem som villaägare. Med enkla och snabba metoder går det att fixa till en markstabilisering, utan att du behöver flytta någonstans. Det effektiviserar och förenklar för alla inblandade. Men vad kan orsaka sättningar i hus och husgrunder egentligen?

Sättningar beror på detta

Sättningar i hus och byggnader kan bero på flera orsaker, men ofta är det på grund av en sjunkande rörelse i grunden på konstruktionen – som inträffar för att jorden under markytan har råkat på förändrade förhållanden. Till exempel på grund av regn som gjort att marken rört sig nedåt, eller på grund av torka som gjort att vattnet i lerjord torkat ur och att jorden då krympt. Marksättning hör ofta ihop med fukthalt i jord och det i jord under just husgrunder. Vissa jordtyper är alltså känsligare än andra för förändringar i sin fukthalt, till exempel lerjord, som är vanligt i bland annat Uppsala med omnejd.

Sprickor i fasad och grund

I Uppsala blev sommarens torka alldeles för mycket för flera gamla byggnader, som sedan länge legat i farozonen för sättningsskador. Det är just för att lerjorden har torkat ur och krympt. Dessutom är det så att träd nära byggnader kan suga vatten ur leran, vilket även då gör att leran krymper och skapar en obalans i jorden under husets grund. Det gör att sprickor på fasaden kan skönjas, vilket skedde på flera äldre byggnader utan markpålning. I UNT går det att läsa om hur den torra sommaren 2018 fick flera byggnadsfasader att krackelera och sprickor i bland annat tegelfasader var tydliga på en skola. Ett träd som pik är väldigt vattenkrävande, och att ha ett sådant träd nära ett hus är en väldigt dålig idé, även om det är vackert att titta på eller sitta och läsa under.

Mer om sättningar går det att läsa om i denna artikel i Sveriges Radio, där ett hus sjunker och det på grund av ett tunnelbygge i närheten.