Välj rätt flyttfirma

Välj rätt flyttfirma

Att flytta innebär, men med bra planering går det lättare. En viktig sak i planeringen är att välja en bra flyttfirma, det kan göra hela skillnaden.

Det finns många flyttfirmor runt om i landet. Många av dem är bra, men det finns också en hel del som inte är det. För att få till stånd en bra flytt gäller det att välja en bra flyttfirma. Det handlar t.ex. om att hitta en firma som erbjuder bra tilläggstjänster. Ett exempel är Montrab, som man hittar på http://montrab.se/. De kan förutom flytten även sköta städning, och magasinering av bohaget om detta skulle behövas.

Det finns många skojare i flyttbranschen, och därför är det viktigt att se till att den firma man anlitar har alla tillstånd som krävs. Det är bl.a. viktigt att firman har tillstånd för yrkesmässig trafik. I Karlstad har en flyttfirma förbjudits att marknadsföra sina flyttjänster av denna anledning.

Bolaget har under Konsumentverkets handläggning uppgett att den förra ägaren hade ansökt om yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen men inte beviljats detta eftersom bolaget inte var etablerat. Vänerflytt har också uppgett att man enbart tar upp beställningar på flyttjänster, men att dessa tjänster utförs av ett annat företag som har trafiktillstånd, en förklaring som KO alltså inte köper.

Varför är detta viktigt?

Det kan låta som det inte spelar någon roll om firman kör själv har alla nödvändiga tillstånd, eller om de hyr in vissa tjänster från någon annan. Men om firman du anlitar i sin tur anlitar någon annan blir det till slut svårt att veta vem som har gjort vad.

Du bör också kolla upp flyttfirmans referenser innan du bokar. På andra sidan Vänern från Karlstad räknat ligger Mariestad, där en kvinna bokade en flyttfirma som inte utförde flytten. Mer finns att läsa i Mariestads-tidningen.

Fler tips för dig som har börjat planera din flytt finns att läsa här.